Huấn luyện An Toàn Lao Động


Huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ an toàn theo thông tư 27/2013 và nghị định 44/2016.

  
 

Hotline

0912 43 93 97 - 0986 924 939

Giờ làm việc

Sáng từ 7h30 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h